Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (společně s jakýmikoli dalšími dokumenty uvedenými v těchto obchodních podmínkách) Vám upřesňují smluvní podmínky, za kterých prodáváme a dodáváme zboží (dále jen "zboží") uvedené na adrese https://www.yoso.cz/ (dále jen "webová stránka").

Před potvrzením své objednávky si, prosím, přečtěte naše obchodní podmínky (dále jen "podmínky"), a zejména naše zásady o vrácení zboží a omezení povinnosti vás odškodnit. Odesláním své objednávky, potvrzujete, že s našimi obchodními podmínkami bezvýhradně souhlasíte. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez upozornění změnit existující obchodní podmínky. Pokračování ve využívání našich služeb se považuje za přijetí aktualizovaných podmínek. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k aktualizaci podmínek.

__________

Provozovatel a prodávající

Internetový obchod www.yoso.cz (dále jen "internetový obchod") je provozován na základě živnostenského oprávnění pan Thanh Tung Duong se sídlem na adrese Soukenická 17, Praha 1, 110 00, IČO: 07845031 (dále jen "prodávající" nebo "provozovatel").

__________

Spotřebitel a kupující

+ kupující je každý spotřebitel či podnikatel (dále jen "kupující) navštěvující internetový obchod za účelem uzavírání a plnění smlouvy s provozovatelem
+ za spotřebitele je považována kupující fyzická osoba (dále jen "spotřebitel"), která jedná mimo rámec obchodní či podnikatelské činnosti
+ za podnikatele je považována kupující osoba (dále jen "podnikatel"), která uzavírá s provozovatelem smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, a nebo při samostatném výkonu svého povolání.

__________

Nabízené zboží

+ veškeré zboží nabízené na stránkách www.yoso.cz je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
+ provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv změnit sortiment zboží nabízeného k prodeji na internetových stránkách, zejména z důvodu omezení na straně svých dodavatelů.

__________

Objednávka

+ kupující má možnost vybrat a přidat zboží, o které má zájem, do nákupního košíku, poté může zvolit množství, způsob doručení a způsob platby.
+ k realizaci nákupu budou vyžadovány osobní údaje kupujícího, které budou nutné pro zpracování objednávky.
+ po vyplnění nákupního formuláře a před jeho potvrzením se kupujícímu zobrazí závěrečné shrnutí objednávky a její celková cena (včetně daně a ceny za doručení), popis každé jednotlivé položky a údaje o doručení objednávky.
+ kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že je s obchodními podmínkami společnosti srozuměn a souhlasí s nimi.

__________

Uzavření kupní smlouvy

+ provozovatel přijme návrh kupní smlouvy (dále jen "objednávku), pouze v případě, že návrh není v rozporu s obchodními podmínkami internetového obchodu.
+ provozovatel má právo zrušit návrh kupní smlouvy (dále jen "objednávku), nebo nepřijmout již potvrzenou objednávku v případě, že se domnívá, že se jedná o podvodnou objednávku či provozovatel nemohl doručit objednávku na kupujícím uvedenou adresu.
+ po potvrzení návrhu kupní smlouvy bude kupujícímu odeslána automatická e-mailová zpráva potvrzující objednávku, na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu, kde bude popis objednávky. Tato zpráva je potvrzením přijetí objednávky a tím vzniká smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím.
+ provozovatel nenese žádnou odpovědnost za náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory).

__________

Způsob dopravy

+ provozovatel bude informovat kupujícího o odeslání zboží prostřednictvím elektronické zprávy odeslanou na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím.
+ provozovatel zašle zboží kupujícímu na adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.
+ provozovatel určuje způsob dodání, pokud není smluven jiný způsob doručeni na základě požadavku kupujícího. V případě, že byl smluven jiný způsob doručení než ten, který provozovatel výhradně nabízí, provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vzniklé riziko či dodatečné náklady na dopravu.
+ ceny zboží neobsahují cenu za doručení, provozovatel připočte náklady za zaslání k ceně zboží podle aktuálního ceníku přepravce.

__________

Způsob platby

+ veškeré ceny na internetovém obchodu jsou uvedené v Kč (českých korunách) včetně příslušné sazby DPH uplatňované v České republice (aktuálně 21 %).
+ provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny na internetovém obchodu bez oznámení. Ceny jsou platné v době objednání.
+ provozovatel akceptuje platby provedené kreditní nebo debetní kartou (Visa, Visa Electron nebo MasterCard), bankovním převodem na účet provozovatele, prostřednictvím internetového platebního systému PayPal nebo na dobírku, tj. při doručení zboží. Platba kreditní či debetní kartou
+ při volbě platby platební kartou přes internet bude kupující přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje, a poté bude zkontrolováno, zda jsou poskytnuté údaje správné. Platba bankovním převodem
+ kupující uhradí cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, jako variabilní symbol kupující uvede číslo své objednávky, které obdrží po potvrzení objednávky. Prodávající vyřídí objednávku ihned po přijetí příslušné částky na účet prodávajícího. Platba na dobírku
+ kupující musí uhradit příslušnou částku za objednávku při jejím předání včetně nákladů za vybavení dobírky dle aktuálního ceníku přepravce. Platba přes PayPal
+ kupující bude přesměrován na platební server PayPal, kde se kupující přihlásí ke svému účtu a poté zadá platbu. Po ověření platnosti a zůstatku na účtu kupujícího bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z PayPal účtu kupujícího.
+ podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
+ kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.
__________

Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

+ provozovatel závazně dodá kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu. Kupující má povinnost zboží převzít a uhradit kupní cenu.
+ provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující poruší obchodní podmínky nebo jejich část, v tomto případě kupující je povinen uhradit provozovateli veškeré náklady vzniklé jeho objednávkou včetně nákladů na dopravu.
+ provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
+ kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
+ kupující je povinen uvádět správné a pravdivé údaje.

__________

Dodání zboží

+ provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu po přijetí platby na účet provozovatele. Dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.
+ provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé zpožděním odeslání nebo doručením zboží.
+ kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů a možné závady a následně oznámit přepravci. V případě jakékoliv závady má kupující právo zásilku odmítnout a vyplnit formulář o poškození zásilky. Pokud takto neučiní a zásilku převezme, potvrzuje tím, že zásilka byla neporušená.
+ součástí doručeného balíku je doklad obsahující informace o provozovateli, datum prodeje, popis a kupní cenu zboží. Na žádost kupujícího provozovatel zašle daňový doklad v elektronické podobě kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu.
+ kupující je povinen uhradit náklady vzniklé za opakované dodání z důvodu nepřijetí zboží ze strany kupujícího.

__________

Odstoupení od kupní smlouvy

+ kupující má právo v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží a tímto se kupní smlouva ruší.
+ pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující ve 14 denní lhůtě oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouvy a vyplnit formulář pro vrácení zboží, kde musí uvést své jméno, příjmení, číslo objednávky, popis zboží a číslo účtu pro vrácení zaplacené částky.
+ kupující je ze zákona povinen vrátit zboží v původním stavu.
+ provozovatel si vyhrazuje právo vyžádat od kupujícího náhradu škody, pokud vrácené zboží není kompletní nebo je porušené, použité či poškozené. Provozovatel v tomto případě může kupujícímu snížit vrácenou částku o vzniklé škody na zboží.
+ kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a porušil jejich původní obal.
+ odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit peněžní prostředky, avšak po obdržení vrácené zásilky v bezvadném stavu.
+ provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu vrácené zásilky, kupující je povinen zaručit za bezpečné doručení zásilky zpět provozovateli, jinak ztrácí nárok na vrácení peněžních prostředků.
+ po 14 denní lhůtě má provozovatel právo odmítnout přijetí vraceného zboží a následně zásilku odeslat zpět kupujícímu na náklady kupujícího.
+ provozovatel může odstoupit od kupní smlouvy v případě, když dojde k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží či dojde k výrazným změnám cen přepravy zboží.
+ provozovatel může též odstoupit od kupní smlouvy, pokud na internetovém obchodu byly uvedeny chybné ceny a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
+ provozovatel je povinen neprodleně informovat kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky a vrátit kupujícímu zaplacenou částku za objednané zboží.

__________

Práva z vadného plnění

+ práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.
+ provozovatel je povinen dodávat zboží v bezvadném stavu.
+ provozovatelem nabízené zboží musí splnit veškerá kritéria, dle kterých je zboží popisováno v internetovém obchodě, tj. jakost, množství, hmotnost, cena atd. a zároveň zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
+ spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí.
+ při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.
+ právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.
+ práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují atd.). Také musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
+ o tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace.
+ nároky, které může kupující uplatnit: dodání chybějícího zboží, dodání náhradního zboží, přiměřená sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
+ provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele.

__________

Ochrana osobních údajů

+ informace o zákaznících jsou uchovávány na dobu neurčitou, nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění z databáze internetového obchodu v souladu s platnými zákony České republiky, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová a poštovní adresa.
+ kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi internetového obchodu po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
+ kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům a může sám své údaje změnit ve svém online zákaznickém účtu.
+ kupující souhlasí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
+ zákaznické účty jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
+ osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
+ kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami provozovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu kupujícího.
+ kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky.

__________

Závěrečná ustanovení

+ veškeré obchodní podmínky na stránkách prodávajícího vstupují v platnost, jakmile kupující uzavře kupní smlouvu s provozovatelem
+ v případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
+ pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
+ smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudů České republiky.

Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line kontaktováním provozovatele na adrese info@yoso.cz